Tag: Chalisa

मंगलवार व्रत विधि (Mangalvar Vrat Vidhi in Hindi)

सम्पूर्ण श्री हनुमान चालीसा | Hanuman Chalisa Hindi

 श्री हनुमान चालीसा ॥दोहा॥श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार...